pb.pl
Licencja na publikację tekstów z dziennika „Puls Biznesu” oraz portalu pb.pl
Licencja na publikację tekstów z dziennika „Puls Biznesu” oraz portalu pb.pl
Licencja na publikację tekstów z dziennika ,,Puls Biznesu" oraz portalu pb.pl
cena:
615,00zł brutto, 500,00zł netto

Podmioty gospodarcze mogą uzyskać uprawnienie licencyjne do publikacji archiwalnych materiałów na zasadach poniższych:

  1. materiał uznawany jest za archiwalny po upływie 7 dni od opublikowania go w dzienniku „Puls Biznesu”, stronie internetowej pb.pl. lub w innych serwisach, których wydawcą jest Bonnier Business Polska.
  2. Nabycie licencji odbywa się poprzez złożenie zamówienia na udostępnienie materiału wraz z uprawnieniami licencyjnymi i otrzymanie materiału w formie elektronicznej (np. plik tekstowy, plik pdf), po uiszczeniu należności licencyjnej określonej w sklepie internetowym sklep.pb.pl.
  3. Nabycie licencji uprawnia licencjobiorcę do publikacji materiału w formie elektronicznej, wyłącznie na ogólnodostępnych stronach internetowych, na zasadach i z ograniczeniami określonymi w punktach 4–9.
  4. Licencjobiorca w ramach udzielonej licencji uprawniony jest do publikacji tekstu wyłącznie na własnej stronie internetowej bez prawa dalszej sublicencji. W szczególności licencjobiorcy nie przysługuje uprawnienie do udostępniania materiału osobom trzecim do dalszej publikacji lub jakiegokolwiek innego wykorzystania.
  5. Zakazana jest w szczególności jakakolwiek dalsza dystrybucja, zwielokrotnianie, obrót, powielanie oraz rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne materiału, w szczególności w celach zarobkowych, niezależnie od sposobu i formy, także w zamkniętych serwisach internetowych, jak intranet, newsletter wewnętrzny.
  6. Przy dozwolonej publikacji tekstu licencjobiorca ma obowiązek opatrzyć go oznaczeniem danych dotyczących źródła, autora i numeru wydania, a w przypadku materiału publikowanego w wersji elektronicznej oznaczeniem danych autora, wydawcy i linkiem do tekstu źródłowego w domenie pb.pl.
  7. Na podstawie uzyskanej licencji do publikacji tekstu Użytkownik nie nabywa autorskich praw majątkowych do tekstu, a jedynie zezwolenie na opublikowanie materiału na warunkach określonych w Regulaminie.
  8. Uiszczenie należności licencyjnej jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków.
  9. Jakiekolwiek inne korzystanie z tekstu nie objęte postanowieniami Regulaminu wymaga udzielenia przez Usługodawcę odrębnej, uprzedniej zgody i zawarcia tym zakresie odrębnej umowy, pod rygorem odpowiedzialności wobec Usługodawcy z tytułu bezprawnej eksploatacji i naruszenia praw podmiotowych.

Użytkownik oświadcza, ze jest mu wiadome, że treść materiałów nie stanowi wytycznych, zaleceń ani rekomendacji do jakichkolwiek zachowań i nie może stanowi podstawy do faktycznych decyzji o charakterze ekonomicznym lub prawnym z powołaniem się na treść materiałów.

Po dokonaniu zapłaty za uzyskanie licencji na dany artykuł pochodzący z dziennika Puls Biznesu lub portalu pb.pl prosimy o kontakt z:
Anna Kosakowska
T +48 22 333 9832
a.kosakowska@pb.pl

w celu wyboru konkretnego artykułu oraz przesłania go na podany adres przez klienta.

Zaloguj się swoim kontem na pb.pl
Email:
Hasło:
 
Załóż konto
Przypomnij hasło
Twój koszyk
jest pusty...
Kupon promocyjny
Jeśli posiadasz kupon promocyjny wprowadź jego numer tutaj:

 Konferencje Pulsu Biznesu:

Sekcje

Konferencje.pb.pl »

10.01ROI w HR

14.01RODO w marketingu - pierwsze doświadczenia i interpretacje

15.01Trendy Sprzedaży 2019

Who is who »

Oferty Pulsu Biznesu